Добротвірський ЗДО №1 «Струмочок»
 
.

Головна

 

РАДІ ВІТАТИ ВАС НА САЙТІ

ДОБРОТВІРСЬКОГО ЗДО №1

 

Положення про сайт Добротвірського ЗДО №1

читати далі

 

1. Загальні положення

1.1.  Офіційний сайт навчального закладу – це сукупність електронних документів, які висвітлюють достовірну інформацію про нормативні засади та основні напрями діяльності Добротвірського ЗДО №1, структуру інформаційних матеріалів, а також регламентує його функ­ціонування та інформаційне наповнення, порядок організації робіт щодо створення та функціонування сайту.

1.2.  Дане Положення визначає статус офіційного сайту дошкільного навчального закладу як інформаційного ресурсу про діяльність ЗДО у мережі Інтернет та регламентує діяльність з його інформаційного наповнення. Функціонування сайту регламентується чинним законодавством, цим Положен­ням та наказом директора.

1.3.  Загальна координація робіт щодо розроблення і розвитку сайту покладається на директора і вихователя-методиста.

1.3.1.  Сайт Добротвірського ЗДО №1 створено з метою оперативного та об'єктивного ін­формування громадськості про його діяльність, отримання доступу користувачів інтернету до інформаційних та наукових ресурсів, розвитку зв'язків з іншими організаціями, встанов­лення персональних контактів, а також для отримання оперативної інформації всіма учас­никами освітнього процесу.

1.3.2. Цілями створення сайту Добротвірського ЗДО №1 є:

·         забезпечення відкритості діяльності ДНЗ;

·         реалізація прав громадян на доступ до відкритої інформації за умови дотриман­ня норм професійної етики педагогічної діяльності і норм інформаційної без­пеки; .

·         реалізація принципів єдності культурного й освітнього простору, демократич­ного державно-громадського управління ДНЗ;

·         інформування громадськості про розвиток і результати статутної діяльності ЗДО;

·         захист прав та інтересів учасників освітнього процесу.

1.3.3. Завдання сайту Добротвірського ЗДО №1:

·         створення цілісного позитивного іміджу освітньої установи;

·         систематичне інформування громадян про якість освітніх послуг в установі;

·         створення умов для взаємодії учасників освітнього процесу, соціальних парт­нерів освітньої установи;

·         сприяння обміну педагогічним досвідом;

·         презентація досягнень вихованців і педагогічного колективу;

·         стимулювання творчої активності педагогів і батьків.

 

1.3.4. Користувачем сайту може бути будь-яка особа, яка має технічні можливості вихо­ду в мережу інтернет.

2. Адреса офіційного сайту навчального закладу та її використання

2.1. Адреса офіційного сайту навчального закладу у мережі Інтернет – mailto:https://dobrotvirdnz1.lvivedu.com/

2.2. На бланках навчального закладу поруч із юридичною адресою та телефонами зазначається адреса офіційного сайту та адреса його електронної пошти.

2.3. Забороняється використовувати адресу навчального закладу в цілях, що не пов'язані із діяльністю навчального закладу, з метою отримання прибутку, а також з порушенням законодавства України.

3. Інформаційний ресурс сайту Добротвірського ЗДО №1

3.1. Інформаційний ресурс сайту формується відповідно до діяльності всіх структурних підрозділів ДНЗ, вихованців, батьків, ділових партнерів та інших заінтересованих осіб.

3.2. Інформація, представлена на сайті, є відкритою і загальнодоступною.

3.3. Права на всі інформаційні матеріали, розміщені на сайті, належать освітній установі.

3.4. Інформація, розміщена на сайті не повинна:

·         порушувати авторські права;

·         містити ненормовану лексику, граматичні помилки, жаргонізми і сленг;

·         принижувати честь, гідність та ділову репутацію фізичних та юридичних осіб;

·         містити державну, комерційну або іншу таємницю;

·         містити пропаганду релігійних і політичних ідей;

·         порушувати норми чинного законодавства і норми моралі;

·         суперечити професійній етиці педагогічної діяльності.

3.5.  Офіційну інформацію, призначену для розміщення на сайті, відповідальні за на­повнення розділів (сторінок) сайту надають адміністраторам (директору, вихователю-методисту) в електронному та паперовому вигляді.

3.6.   Текстову інформацію слід надавати, попередньо оформивши її у програмі Microsoft Word будь-якої версії, текст форматувати відповідно до структури документа. До інформації можуть бути додані графічні файли (jpg, gif), відеоролики (АVI). Остаточ­ний вигляд та зміст інформації, яку розміщують на сайті, визначає адміністратор сайту. Інформацію на офіційному сайті ДНЗ подають українською мовою.

3.6. Інформацію на сайті ДНЗ слід оновлювати не рідше двох разів на місяць.

4. Структура сайту

4.1. Сайт містить такі розділи (сторінки):

Назва розділу

Відповідальні за надання й оновлення інформації

ГОЛОВНЕ МЕНЮ

Новини

Самсін В.Р., вихователь-методист

Дистанційна робота

Самсін В.Р., вихователь-методист

Головна

Самсін В.Р., вихователь-методист

Оголошення

Самсін В.Р., вихователь-методист

Архів

Самсін В.Р., вихователь-методист

Фотогалерея

Самсін В.Р., вихователь-методист

Обмін досвідом

Самсін В.Р., вихователь-методист

Зворотній зв'язок, контакти

Самсін В.Р., вихователь-методист

БІЧНЕ МЕНЮ

Наш дитячий садок

 

Самсін В.Р., вихователь-методист

Управлінська діяльність:

·         Установчі документи

·         Фінансові звіти

·         Кадрове забезпечення, курсова перепідготовка

·         Сторінка методиста

Мокра Л.Я., директор

 

 

 

Самсін В.Р., вихователь-методист

Організаційні питання:

·         Правила прийому

·         Режим дня

·         Розклад організованої діяльності

Мокра Л.Я., директор

Самсін В.Р., вихователь-методист

Педколектив:

·         Мережа груп

·         група раннього віку «Сонечко»

·         І молодша група «Віночок»

·         ІІ молодша група «Бджілка»

·         середня група «Казка»

·         старша група №1 «Вишиванка»

·         старша група №2 «Світличка»

·         Сторінка психолога

 

·         Сторінка вчителя-логопеда

·         Сторінка керівника музичного 1

·         Сторінка керівника музичного 2

Самсін В.Р., вихователь-методист

 

вихователі групи «Сонечко»

вихователі групи «Віночок»

вихователі групи «Бджілка»

вихователі групи «Казка»

вихователі групи «Вишиванка»

вихователі групи «Світличка»

практичні психологи Кошаковська О.П., Мокра Л.Я.

вчитель-логопед Ковалишин А.О.

 

керівники музичні Яремчук С.П., Андрєєва В.В.

Територія обслуговування

Самсін В.Р., вихователь-методист

Планування діяльності

Самсін В.Р., вихователь-методист

Моніторинг освітньої діяльності

Самсін В.Р., вихователь-методист

Медична сестра радить

сестра медична старша Давидович Л.І.

Сторінка батьків

·         Батьківський лекторій

·         Електронна реєстрація до ЗДО

·         Перевірка стану в електронній черзі

Самсін В.Р., вихователь-методист

Корисні посилання

Самсін В.Р., вихователь-методист

 

5. Організація розроблення і функціонування сайту Добротвірського ЗДО №1

5.1. Для забезпечення розроблення та функціонування сайту створити робочу групу розробників сайту.

5.2. До складу робочої групи розробників сайту залучити: адміністраторів (директор, вихователь-методист), педагогів.

5.3.  Розробники сайту забезпечують якісне виконання всіх видів робіт, безпосеред­ньо пов'язаних з розробленням і функціонуванням сайту, зокрема таких: розроблення і зміна дизайну та структури, розміщення нової, архівування та видалення застарілої ін­формації, публікація інформації, розроблення нових веб-сторінок, програмно-технічна підтримка, реалізація політики розмежування доступу та забезпечення безпеки інформа­ційних ресурсів.

5.4.  Розробники сайту консультують працівників освітньої установи, відповідальних та заінтересованих у розміщенні інформації на сайті, щодо реалізації технічних рішень і поточних проблем, пов'язаних з інформаційним наповненням відповідного розділу (під­розділу) сайту.

5.5. Обов'язки адміністратора сайту:

  • ·        забезпечувати надійне функціонування сайту;
  • ·        розробляти структуру сайту, оформлення розділів (сторінок);
  • ·        забезпечувати оновлення інформації;
  • · опрацьовувати матеріали, отримані від відповідальних за наповнення розділів сайту, та затверджувати їх для розміщення на сайті;
  • ·        реєструвати сайт в інформаційно-пошукових системах в установленому по­рядку;
  • ·        забезпечувати функціонування розділу (сторінки) для гостей та форуму;
  • ·        створювати на сайті посилання на інтернет-ресурси;
  • ·        забезпечувати оброблення електронної пошти.

Добротвірський заклад дошкільної освіти 1 «СТРУМОЧОК»

смт. Добротвір

 

Наше кредо:  «Приймай дитину з благоговінням, виховуй її з любов’ю, випускай вільною»

(Р. Штейнер.)

 

Наш девіз:  «Виховувати людину означає визначати долю нації» (Схиархимандрит Іоанн)

 

  

  

 

 

 

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ НА 2020/2021

НАВЧАЛЬНИЙ РІК


 

I.            ЗОСЕРЕДИТИ УВАГУ НА РОЗВ’ЯЗАННІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ ПРОБЛЕМИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ:  «ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ ВІДПОВІДНІСТЬ РІВНЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ВИМОГАМ БАЗОВОГО КОМПОНЕНТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ; СТВОРЮВАТИ РОЗВИВАЛЬНИЙ ЖИТТЄВИЙ ПРОСТІР, НАЙСПРИЯТЛИВІШИЙ ДЛЯ ГАРМОНІЙНОГО І РІЗНОБІЧНОГО РОЗВИТКУ, СИСТЕМНОГО ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ ДІТЕЙ В РАННІЙ ТА ДОШКІЛЬНИЙ ПЕРІОД».

II.           ВИЗНАЧИТИ ПРІОРИТЕТНИМИ ЗМІСТОВИМИ НАПРЯМАМИ ТА ЗАВДАННЯМИ ОСВІТНЬОЇ РОБОТИ НА 2020/2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК:

ІІ.1.  ПРОДОВЖИТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕРЕДОВИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ, РОЗРОБОК, НОВІТНІХ  ТЕХНОЛОГІЙ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ МОДЕЛІ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ,  ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ФОРМ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.

ІІ.2.  ПРОДОВЖУВАТИ ОРГАНІЗАЦІЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ ПРАВ НА ОСВІТУ ДЛЯ ВСІХ ДІТЕЙ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ, ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ДІТЕЙ З ІНШИХ СОЦІАЛЬНО ВРАЗЛИВИХ ГРУП.

ІІІ.3. ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗВАЖАТИ НА ПРОВІДНИЙ ВИД ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ (РАННІЙ ВІК — ПРЕДМЕТНО-МАНІПУЛЯТИВНА; ДОШКІЛЬНИЙ ВІК — ІГРОВА), А ТАКОЖ НА ТЕ, ЩО ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД Є ОСНОВОЮ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ РІЗНОГО ВІКУ.